Korzystanie ze sklepu Fat Ass Records

1. Właścicielem sklepu internetowego FAT ASS RECORDS jest firma PAP NADRUK PAWEŁ PELCZARSKI z siedzibą w Lublinie 20-214, ul. Motorowa 8/38, NIP: 505-005-7134 REGON: 061684413.

2. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż wysyłkowa atrykułów związanych z wydawnictwem FAT ASS RECORDS oraz dystrybucją wydawnict o podobnym charakterze.

3. Zamówień w sklepie mogą dokonywać zarejestrowani użytkownicy. 

4. Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej fatassrecords.com , w ten sposób, że Klient po wybraniu odpowiedniego dla siebie produktu i kliknięciu na przycisk „Do koszyka" lub „Dodaj do koszyka”, a następnie po kliknięciu przycisku "Zamówienie!" przenoszony jest automatycznie do formularza zamówienia.

5. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia oraz wyrażenie zgody na posłużenie się wskazanym numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Skutkiem niedopełnienia przez Klient powyższych obowiązków jest brak możliwości realizacji zamówienia przez Sklep. 

6. Do wyboru są trzy opcje płatności:
- płatność przy odbiorze (tylko dla klientów z Polski),
- przelew bankowy (rekomendowany dla klientów z Polski),
- PayPal

7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W potwierdzeniu umieszczany jest wykaz produktów zamówionych przez Klienta, ich ceny jednostkowe, cena łączna, koszt przesyłki, a także sposób i czas dostawy. 

8. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Do wartości zamówionych produktów doliczany jest koszt spedycji zależny od kosztu przesyłki i formy płatności. Cena podana przy każdym produkcie, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, a także przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach sklepu. 

9. Do każdej przesyłki dołączony jest paragon fiskalny ze specyfikacją zamówienia. W przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą, po przekazaniu danych firmy, adresu oraz numeru NIP, Klient zamiast paragonu fiskalnego otrzyma fakturę VAT. 

10. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania wpłaty na konto bankowe lub na PayPal.

11. Sklep zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych, jak np. wyczerpany nakład. O wznowieniu nakładu Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie poprzez e-mail.

12. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

13. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), Konsument* ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Konsument w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedającemu przedmiotu zamówienia w stanie niezmienionym. Zwrot przedmiotu zamówienia powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni. Koszt przesyłki ze zwracanym przedmiotem zamówienia ponosi Konsument. Sprzedający dokona zwrotu płatności na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy, po otrzymaniu od Konsumenta rachunku fiskalnego lub kopii faktury korygującej. 

*Art. 22 Kodeksu cywilnego, stanowi: Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

14. Sklep przestrzega ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. 

15. Sklep nie udostępnia danych osobowych oraz adresów e-mail Klientów podmiotom trzecim, dba również o to, by dane te nie stały się obiektem działalności podmiotów rozsyłających niechcianą pocztę elektroniczną. 

16. Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy Regulamin obowiązujący w Sklepie (dostępny na stronie internetowej www.fatassrecords.com)
Kontynuuj
Kategorie
Szybkie wyszukiwanie
Język
English Polski
Waluta
Akceptujemy
Fat Ass Records